ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ Սահմանապահ զորքեր

Միջազգային համագործակցություն

Միջազգային սահմանային համագործակցությունը` Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանային քաղաքականության իրականացման ուղղություններից մեկն է:
Ներկայումս ՀՀ ԱԱԾ Սահմանապահ զորքերի համար միջազգային համագործակցության դերը աճում է կապված ժամանակակից սպառնալիքների և մարտահրավերների հետ: Սահմանապահ զորքերը անմիջականորեն առնչվում են օտարերկրյա պետությունների սահմանապահ և այլ գերատեսչությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ՝ ԱՊՀ, ԵՄ, ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, FROTEX, Եվրասիական տնտեսական միության, ՄՄԿ և այլն, մասնակցում են միջազգային զարգացման ծրագրերին՝ ուղղված պետական սահմանի պահպանությանը, արդիականացմանը, անդրսահմանային հանցագործությունների դեմ պայքարի ուժեղացմանը: Սահմանապահ զորքերի ներգրավվածությունը միջազգային ծրագրերում նպաստում է կարողությունների զարգացմանը, տեխնիկապես հագեցվածությանը, միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցմանը, և արդյունքում՝ պետական սահմանի պահպանության հուսալիության բարձրացմանը:
Սահմանապահ զորքերի համագործակցությունն օտարերկրյա պետությունների սահմանապահ և այլ գերատեսչությունների, միջազգային կազմակերպությունների հետ իրականացվում է Սահմանապահ զորքերի միջազգային համագործակցության համար պատասխանատու ստորաբաժանման միջոցով:
Արտաքին կապերի խմբի գործառույթներն են՝
• Սահմանապահ զորքերի միջազգային համագործակցության ոլորտում տեղեկատվության ապահովում և հաշվառում,
• սահմանային ներկայացուցչական գործունեության կազմակերպում
• օտարերկրյա պետությունների սահմանապահ գերատեսչությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության hամակարգում,
• սահմանային ոլորտում միջազգային պայմանագրերի և այլ իրավական ակտերի իրավական փորձաքննություն,
• ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի միջոցառումների արարողակարգային ապահովում,
• ԶԼՄ-ների միջոցով ՀՀ ԱԱԾ ՍԶ գործունեության լուսաբանում:
ՀՀ ԱԱԾ Սահմանապահ զորքերի կողմից միջազգային համագործակցությունը իրականացվում է ելնելով արտաքին քաղաքականության և տնտեսական նպատակահարմարությունից` ազգային օրենսդրության և միջազգային պայմանագրերին համապատասխան՝ սահմանային անվտանգության ապահովման խնդիրների հավասարակշռված լուծման նպատակով: